Folksagan i Sverige

Sagobygden presenterar stolt Folksagan i Sverige, som skrivits av Per Gustavsson och Ulf Palmenfelt. Bokverket utges av Carlssons bokförlag i samarbete med Sagobygden och Vislanda hembygdsförening.

Folksagan i Sverige i tre volymer på 2000 sidor är det mest omfattande verket om folksagan i vårt land som utgivits i Sverige på över 60 år. Sammanlagt återges och kommenteras runt 1000 sagor. Här ingår också samiska och romska berättelser. Ofta återges flera varianter av samma saga, för att visa hur en berättare sätter sin egen prägel på en saga. Böckerna är en guldgruva för lärare, berättare, förskollärare, hembygdsforskare och andra berättarintresserade som vill hitta nya sagor att berätta och få en bakgrund till det muntliga berättandet i Sverige. Böckerna svarar på frågorna: Varför berättades sagor? Vilka berättade? Vad berättades?

I del 1 Insamlarna presenteras de viktigaste insamlarna av folksagor i Sverige. Här ingår också en informativ överblick av folksagans internationella historia, från antiken till de första nordiska insamlarna i början av 1800-talet. Den förste store svenske upptecknaren var Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och mycket uppmärksamhet ägnas hans gärning.

I del 2 Berättarna möter läsaren 30 berättare av folksagor. Här finns redan kända berättare men många okända berättare och deras sagor lyfts fram hur glömskan. Utifrån berättarnas liv och erfarenheter skildras och diskuteras deras repertoar.

De två första delarna rymmer ett stort antal sagor och än fler presenteras i del 3, Berättelserna. Här finns djursagor, undersagor, mer realistiska novellsagor, legendsagor, sagor om den dumme jätten, skämtsagor, kedjesagor och ett stort antal ursprungssagor. Alla sagor kommenteras, ursprung och när sagan dokumenterades anges.

Utgivandet av Folksagan i Sverige är ett led i Sagomuseets strävan att skydda och utveckla det immateriella kulturarv som våra sagor utgör. Böckerna ges ut i anslutning till 200-årsfirandet 2018 av sagosamlaren Gunnar Olof Hyltén-Cavallius födelse. Hyltén-Cavallius föddes i Vislanda i Sagobygden och hans insamlingsarbete av sagor, sägner, ballader och folktroföreställningar resulterade i ett värdefullt och omfattande källmaterial som är unikt i Sverige och ligger till grund för det som vi i dag kallar Sagobygden.

Per Gustavsson är sagoberättare och författare, initiativtagare till Ljungby berättarfestival och Sagobygden, och en förgrundsgestalt i de senaste decenniernas berättarrörelse i landet. Ulf Palmenfelt är professor em. i etnologi och folkloristik vid Uppsala universitet, campus Gotland. Per och Ulf har skrivit en lång rad böcker med berättelser och om muntligt berättande.

Pris för hela verket: 800:-. Ska vi skicka böckerna tillkommer porto.

 

 

 

Dela denna sida: