1 av 7

Berättarföreställningar för barn och unga

Berättarpedagogerna på Sagomuseet gör olika berättarprogram för barn och unga. Nedan finner du några exempel . Vi gör också specialföreställningar anpassade efter dina önskemål. Arbetar klassen med vatten? Varför inte låta oss komma och berätta på det temat?

 

Värdefulla Sagor
(Låg- och mellanstadiet)
De gamla folksagorna och myterna innehåller ofta en värdegrund som väl stämmer överens med dagens läroplan och värdegrundsarbete. Vi berättar bland annat folksagor som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism.
Tid: 45 min
Plats: Ert klassrum eller  på sagomuseet
 Läroplanens mål:  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Religionernas berättelser
(mellan- och högstadiet)
En berättarföreställning där vi kan berätta allt från de gamla myterna till världsreligionernas berättelser. Vi ger berättelser från olika religioner eller koncentrerar oss på en, allt enligt era önskemål.  Det blir sagor, legender och myter som speglar människans syn på livet genom århundradena.
Tid: 45 min
Plats: Ert klassrum eller på Sagomuseet
Läroplanens mål: ”Världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.” ”…berättelser inom kristendom, islam och judendom” Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid”. ”Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.”

Världens  Sagor
(mellan- och högstadiet)
En föreställning med sagor från hela världen. Vi ger berättelser från olika delar av vår jord eller koncentrerar oss på en viss världsdel, allt enligt era önskemål.
Tid: 45 min
Plats: Ert klassrum eller på Sagomuseet
Läroplanens mål: ”Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften”

Din hembygds berättelser
(lågstadiet)
Visste du att det funnits troll och drakar alldeles utanför husknuten. Här bjuder vi på berättelser om saker som har hänt i er närhet. Lokala sägner om människor, platser och väsen.  Kan göras ute, vid en eld.
Tid: 45 min
Plats: Ert klassrum eller på Sagomuseet
Läroplanens mål:”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. ” ”…olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen”

Varför är det på detta viset?
(låg- och mellanstadiet)
Hur skapades allt? Varför blir människor sjuka? Vad är det egentligen vi ser och hör om natten?  Hur har den jättestora stenen kommit hit?
Dessa och många andra frågor har människor ställt i alla tider. I denna berättarföreställning bjuder vi på såväl vetenskapens svar som den gamla folktrons förklaringar
Tid: 45 min
Plats: Ert klassrum eller på Sagomuseet
Läroplanens mål: ”Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften” ”…olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen”

Berättarprogram för förskolan
Tid: 30-40 min
Plats: Hos er eller på Sagomuseet
Läroplanens mål (Lpfö 98): "Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra  kulturer."  " ...Utvecklar sin förmåga att lyssna"  "...nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord , berätta..."

Kungar, prinsar och prinsessor, har dom det bättre än vi?
Frossa bland sagor om kungligheter. I många av sagorna är drakar och riddare inblandade. Kungar föds med hästöron. Prinsar blir förtrollade till grodor. Men alla sagor slutar gott.

Kom låt oss leka en saga.
Roliga folksagor. Vi leker även sagorna. En berättarföreställning där barnen får vara aktiva.

Från hjässa till tå
Sagor, sägner och myter om kroppen. En berättarföreställning där barnen får vara aktiva.

Djurens sagor
Berättelser om stora och små djur

 

 

 

 

 

Dela denna sida: