Berättarverkstad

Berättarverkstad

1 av 10

Skapande skola och Pedagogisk verksamhet

Vi brinner för det Muntliga Berättandet, Sagobygden har en bred verksamhet att erbjuda för Skapande Skola, för alla från 1-16 år. Maila oss, så skickar vi foldern med Sagobygdens utbud, som en PDF. Vi kan även skräddarsy projekt efter specifika önskemål.

BLI EN DEL AV DET MUNTLIGA BERÄTTANDET

::  Våra pedagoger berättar framförallt folksagor, sägner och myter. Vi vill också inspirera barn och unga till att utveckla sitt eget berättande.
::  Alla de aktiviteter som presenteras här utgår från aktuella styrdokument och uppdateras kontinuerligt. De ska kunna fungera som ett stöd till ordinarie verksamhet.
::  Ni träffar endast proffesionella berättarpedagoger, som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. De gör även specialuppdrag för, tex särskola, bibliotek, språkträning.
::  Vi arbetar för att stärka varje individ utifrån dess behov och prioriterar barn och elevernas eget skapande samt dess kommunikativa förmåga och språkutveckling.
::  Berättelserna och övningarna som vi arbetar med, kan på olika sätt handla om viktiga ämnen som demokrati, jämställdhet, respekt.

..................

Guidning på Sagomuseet   
Målgrupp: Förskola (från 3 år) - Åk 9
Låt barn/ungdomarna vandra runt i vårt magiska museum tillsammans med Sagobygdens berättarguide. Du stöter på såväl drakar, förskräckliga gloson, lockande skogsfrun, farliga monster och vem vet vad mer som dyker upp. Har eleverna haft besök av en berättarpedagog tidigare, tillgodogörs upplevelsen bättre.
OBS! Besöket anpassas alltid efter elevernas ålder, garanterat uppskattat från de allra minsta till de äldsta.
Tid: 1,5 tim  Antal: ca 25 personer      
Plats: Sagomuseet Ljungby
Pris: 1.500 kr samt inträde 30 kr/barn och 70 kr/vuxna

Sagolek       
Målgrupp: Förskola (från 3 år) - Åk 3
Sagobygdens berättarpedagog berättar sagor och tillsammans leker vi berättelserna.
Målsättningen är att många sinnen ska vara aktiva i bearbetningen av sagorna. Barnen får även möjlighet att träna sitt eget muntliga berättande. Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder.
Tid: 1 - 3 gånger à 60 min     
Plats: Ert klassrum eller rörelserum
Pris: 2.200 kr per besök och klass, exkl reseersättning    

Sagor i skogen   
Målgrupp: Förskola (från 3 år) - Åk 3
Vi går ut i en skog nära er, berättar om de väsen som en gång bott där. Vi varvar berättandet med lekar.
Tid:  1 - 3 gånger à 60 min    
Plats: I en skog nära er, enligt överenskommelse
Pris: 2.200 kr per besök och klass, exkl reseersättning

Berättarföreställning - 1    
Målgrupp: Årskurs F - Åk 9

En berättarföreställning kan handla om t ex: mytologi, världsreligionernas berättelser, hembygdens historier, Världens sagor, Sagopallens sagor. Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder. Har ni specifika önskemål på tema, fråga oss!
Tid: 45 min    
Plats: Ert klassrum, rörelserum eller Sagomuseet
Pris: 2.200 kr per besök och klass, exkl reseersättning

Berättarföreställning - 2     
Målgrupp: Förskola från 1 - 5 år

På en berättarföreställning kan vi berätta de klassiska folksagorna. Våra pedagoger berättar ofta tillsammans med barnen. Dialog, delaktighet och lek är hörnstenar i våra föreställningar. Vi anpassar framförande och innehåll till barnens ålder. Har ni egna önskemål på tema, kan det också fungera.
Tid: ca 30 min  ANTAL: Max 20 barn    
Plats: På förskolan, rörelserum eller Sagomuseet
Pris: 2.200 kr per besök och klass, exkl reseersättning

Berättarverkstad    
Målgrupp:  Årskurs 3 - Åk 9

Berättarpedagogen inleder med ett antal berättelser. Därefter får eleverna bl.a. träna muntligt framförande, hur man bygger en historia och lyssnandets konst. Genom övningarna får eleverna reflektera över allas lika värde och vikten av att respektera varandra. Vi rekommenderar att en kortare berättarverkstad genomförs under en heldag och önskas en längre, görs det på en heldag och en halv dag.
Tid:  3 - 5 gånger à 60 min     
Plats: Ert klassrum
Pris: 3 lektioner à 60 min: 6.000 kr eller 5 lektioner à 60 min; 10.000 kr, exkl reseersättning

Värdefulla Sagor   
Målgrupp: Årskurs F - Åk 6
Vi berättar och samtalar runt teman som demokrati, lika värde, solidaritet, respekt, empati, vänskap. Sagobygden erbjuder även en workshops för pedagoger om hur man kan arbeta vidare utifrån detta material. Vi utgår från den pedagogiska boken Värdefulla Sagor av Per Gustavsson & Mikael Thomasson.
Tid: 1 gång à 60 min     
Plats: Ert klassrum
Pris: 2.200 kr per besök och klass, exkl reseersättning                    

Berättarrazzia - Tips! kan kombineras med berättarverkstad.
Målgrupp:     Årskurs F - Åk 9
Eleverna överraskas när Sagobygdens berättare dyker upp under pågående lektion för att berätta traditionella berättelser från när och fjärran. I razzian ingår 3 berättarbesök i varje klass, max 9 klasser.
Tid: 3 gånger à 15 min/klass    
Plats: Ert klassrum
Pris: 15.000 kr inklusive 40 min information till lärare, exkl reseersättning

Sägenresa    
Målgrupp: Årskurs F - Åk 9

En av våra berättarpedagoger tar er med på en bussresa i Sagobygdens sägenplatser och berättar dess historier. Sagobygden består geografiskt av Ljungby, Alvesta och Ljungby kommuner. Mytomspunna platser finns överallt, också i er hemkommun, i ert närområde, begär offert för en unik Sägenresa där.
Tid: Enligt överenskommelse
Plats:  En busstur i Sagobygden. Eller i ert närområde, då enligt separat överenskommelse.
Pris: Från 7 000 kr inom Sagobygden, exklusive reseersättning för berättarpedagoger vilka utgår från Ljungby, och exklusive hyra av buss

GRUNDSÄRSKOLAN    
Målgrupp: Årskurs F - Åk 9

En berättarföreställning där lek och tecken som stöd används för att levnadsgöra berättelserna.
Se, känna, lukta och smaka, berättarpedagogen anpassar föreställningen efter gruppens funktions-
wvariationer. Har ni specificka önskemål på tema, fråga oss.
Tid: ca 30-45 min  ANTAL: ca 20 barn                      
Plats: Ert klassrum eller Sagomuseet
Pris: 2.200 kr per besök och klass, exkl reseersättning

NYHET! Muntligt berättande med digitala verktyg
Målgrupp: Årskurs 3 - Åk 9    

Med hjälp av digitala verktyg fördjupar sig eleven i berättandets konst. Vi utgår ifrån det muntliga berättandet och låter eleverna skapa historier utifrån sägner och folksagor. Eleverna får sedan ge berättelsen liv genom stillbild eller videoklipp där det muntliga framförandet ingår. Sagobygden
tillhandahåller en klassuppsättning (25 st) iPads med tillbehör.  
Tid: 5 gånger à 60 min     
Plats: Ert klassrum
Pris: 5 lektioner à 60 min: 13.500 kr exkl reseersättning

..........................

Utöver detta gör vi också berättarprogram
Läs mer.

Skapande skola
Skapande skola är ett bidrag som ges av Kulturrådet till verksamheterna, förskolan (1 år) och upp till och med årskurs 9 (16 år). Bidraget kan sökas genom skolans huvudman. Ta kontakt med din kommun för mer information. All den verksamhet som presenteras här kan göras inom Skapande skolas ram. Läs mer

...............................

 

Berättarpedagogerna på Sagobygden

Mikael Thomasson        
mikael.thomasson@sagobygden.se
0372-148 66, 072-644 60 17    

Tine Winther  
tine.winther@sagobygden.se
0372-148 66, 072-644 60 18        

Ellen Sjömålen
ellen.sjomalen@sagobygden.se
0372-148 66, 072-644 60 21

Här på sidan presenterar vi exempel på Sagobygdens utbud för Skapande Skola. Projekten anpassas alltid till elevernas ålder och era önskemål. För mer information, önskat upplägg, hör av dig!

 

Dela denna sida: