1 av 3

Berättarverkstad

Vid tre till fem tillfällen kommer en av Sagomuseets berättarpedagoger och besöker er klass.Genom lekfulla och övningar tränar vi att tala och berätta i grupp. Innehållet anpassas alltid efter antal besök, elevernas ålder och behov. Ett avslutande besök på sagomuseet rekommenderas.

 

Syfte:

Att eleverna skall träna sig på att:

  • Tala och berätta i grupp
  • Lyssna på och respektera andra
  • Utveckla sitt språk i allmänhet och det muntliga i synnerhet

Exempel på innehåll:

  • Eleverna får en kort berättarföreställning
  • Lekar som väcker berättarlust
  • Eleverna väljer en berättelse att själva berätta
  •  Övningarna som syftar till att utveckla berättelsen och språk
  • Övningar som syftar till att utveckla publikkontakt, kroppsspråk, röstbehandling m m
  • Eleverna berättar sina färdiga berättelser. 

Ålder: Årskurs 3-9
Tid:2- 5 gånger 60 min.
Plats: I ert klassrum

Vi ser gärna att ett av tillfällena är ett besök på Sagomuseet

Ur skolans kursplan:”Att lyssna och återberätta. . .” ”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.” ”…ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”

 

 

 

Dela denna sida: