1 av 2

39. Mästertjuven Tullbergs grotta och gran

På kyrkogården i Göteryd vilar Mästertjuven Tullberg. Det står alltid blommor på hans grav. Tullberg levde i början av 1800-talet och det sägs att han stal från de rika och gav till de fattiga. Långt ute i skogen ligger grottan där han gömde sig och en stor gran visar platsen där han dödades.

Dela denna sida:

Koordinater:

Tullbergs grotta
56°35.608’ / E 013.57.130’
N 56° 35' 36,5", E 013° 57' 07,8"
N 56.59347° / E 013.95217°

Tullbergs gran
N 56°35.061’ / E 013°48.778’
N 56°35’03.7’’ / E 013°48’46.7’’
N 56.58435° / E 013.81296°