Värdefulla Sagor

17 november 2015. Sagomuseet

Vi berättar och samtalar runt sagor som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap m m.

Programpunkten bygger på boken med samma namn. Bokens författare erbjuder även en
workshops för pedagoger om hur man kan arbeta vidare utifrån detta material.
Tid:1 gång 60 min
Plats: Ert klassrum
Målgrupp: Årskurs F - 6

17 november 2015, 16.36

Dela denna sida: