Sagor i skogen

Träffa en berättarpedagog ute i naturen för att uppleva sagan

 

Vi berättar i skogen, letar spår efter skogsväsen och leker sagolekar.  Ibland tänder vi en eld. Tänk att det funnits drakar, troll och jättar i vår närmaste skog. Kanske finns de där än idag? Plötsligt ser vi våra stenar, berg och träd med helt nya, fantasifulla ögon. Det blir roligare att vara i naturen.
Ålder: 2 - 10 år
Tid:1- 3 gånger 60 min.
Plats: Naturområde nära er skola

 

Läroplanernas mål: ”Att orientera sig i närmiljön.” ”Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.” ”Hemortens historia.” ”Livsfrågor med betydelse för eleven…” "Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik…. intresse för naturens kretslopp och för hur människor och natur påverkar varandra"

 

Dela denna sida: