Sagolek

Sagolek är en metod där barnen får bearbeta sagan med lekens hjälp

Sagolek är något som har visat sig fungera alldeles uttmärkt på förskolan såväl som i grundskolans lägre åldrar. Sagomuseets pedagog berättar sagor och tillsammans leker vi berättelserna. Målsättningen är att många sinnen skall vara aktiva i bearbetningen av sagorna.  Barnen får även möjlighet att träna sitt eget muntliga berättande. Uppläget varierar beroende på hur gamla barnen är, men berättandet och leken är alltid det som står i centrum.
 Ålder: 2 - 10 år
 
Tid: 1 till 5 gånger 60 min
Plats: Ert klassrum eller rörelserum

 

Läroplanernas mål: ”Att lyssna och återberätta... ”Livsfrågor med betydelse för eleven,.. ” ”Drama”. ”Förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”.  ”Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.” "Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar... sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar"

Dela denna sida: