Värdefulla Sagor – fortbildning för pedagoger

Sagomuseet erbjuder en kurs som utgår från Per Gustavssons och Mikael Thomassons bok: Värdefulla Sagor - lyft värdegrunden genom berättande (Natur & Kultur 2015).

Syftet med boken är att ge pedagoger ett roligt och spännande material som engagera elever och gör det lätt och intressant att arbeta med skolans värdegrund. Sagorna är grupperade efter värdegrunderna, såsom demokrati, människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och respekt för vår gemensamma miljö.

Sagorna förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Boken inleds med en metoddel som ger exempel på hur man kan jobba vidare i barngrupp utifrån de frågor berättelserna väcker. Den innehåller också ett avsnitt om konsten att berätta sagan själv.

Med författarnas hjälp får du här möjlighet att fördjupa dig i sagorna, prova på övningar, diskutera upplägg m m. Kursen kan bokas som hel eller halvdag. Den går också att kombinera med en halv- eller heldag i muntligt berättande.

Mikael Thomasson är utbildad fritidspedagog, muntlig berättare och arbetar som berättarpedagog på Sagomuseet.

Per Gustavsson är sagoberättare och författare. Han har skrivit ett 35-tal böcker med sagor och sägner. Läs mer på: www.pergustavsson.nu

 

En inspirerande bok, utöver arbetet med värdegrunden får eleverna möjlighet att utveckla flera förmågor, särskilt den språkliga och kommunikativa. (Ur Bibliotekstjänsts sambindningsrecension)

Värdefulla sagor (är) ett mycket användbart pedagogiskt redskap (Ingrid Nettervik, litteraturvetare och lärarutbildare). Hela recensionen kan läsas på Sagomuseets blogg.

Nu finns en fantastiskt fin och alldeles nyutkommen bok till hjälp för alla som vill arbeta med sagor i skolan eller kanske läsa en saga och diskutera den hemma. ( Anna på www.kulturkollo.se)

Dela denna sida: