frågvis saga

Önsketävlingen

frågvis saga, dilemmasaga, pengar, rikedom

av Per Gustavsson

2:30 min

Vilken son var skickligast?

frågvis saga, arv, söner, dilemmasaga

av Per Gustavsson

2:17 min

Vem var latast?

frågvis saga, dilemmasaga, lathet

av Per Gustavsson

0:56 min